Üsküdar Belediyesi

Üsküdar belediyesi ile çalışmanın gururunu yaşıyoruz

Birikim Eğitim Kurumları !

Bizim sayemizde kazalardan korunun...

Kazalardan Korunun !

Bizim sayemizde kazalardan korunun...

Firmanıza değer katın !

Uzmanlarımızın risk değerlendirmeleri sayesinde firmanıza değer katın.

Kazalardan Korunun !

Bizim sayemizde kazalardan korunun...

Çalışma Süresi Hesaplama


Aşağıdaki butonlardan herhangi birine tıklayarak, çalışma süresini hesaplamak istediğiniz personeli seçebilirsiniz. Böylece sağ panelde açılacak olan bölümde, hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Sağlık Personeli

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışan Sayınız
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
Hesapla
Hesaplama nasıl yapılıyor ?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Tehlike sınıfınızı öğrenmek için bu linke tıklayın...