Üsküdar Belediyesi

Üsküdar belediyesi ile çalışmanın gururunu yaşıyoruz

Birikim Eğitim Kurumları !

Bizim sayemizde kazalardan korunun...

Kazalardan Korunun !

Bizim sayemizde kazalardan korunun...

Firmanıza değer katın !

Uzmanlarımızın risk değerlendirmeleri sayesinde firmanıza değer katın.

Kazalardan Korunun !

Bizim sayemizde kazalardan korunun...

Neden Risk Değerlendirmesi Yapmalıyız ?


Risk Nedir?

İyi bir yaşam, eldeki olanakların en iyi biçimde değerlendirilmesiyle sağlanır. Farklı alternatifler dikkate alınarak, geleceğe yön verilir. Gerçekleştirilmeye çalışılan plan, sonucu belli olmadığından kazanma ve kaybetme riskini de beraberinde getirir. Kişinin sakınmak istediği zararın elemanıdır. Belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder. Sistemin belli bir zayıflığından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir.

Risk Analizi Nedir?

Risk Analizi Stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Başka bir ifade ile, ilgi duyulan değişkene ilişkin kestirim, olasılık dağılımı biçiminde ortaya konur.

Risk Analiz Yöntemleri

 • Risk ve Belirsizlik ortamında karar verme
 • En büyük beklenen değer ölçütü
 • Etkin stratejiler-kayıtsızlık eğrileri ölçütü
 • En büyük olasılık ölçütü
 • Hırs düzeyi ölçütü
 • Modern Fayda yaklaşımı
 • Riskten kaçan karar verici
 • Riske giren karar verici
 • Riske karşı kayıtsız karar verici

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince firmanıza uygulanacak olan "Cezai Müeyyideler".

 • İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
 • İşyerinde 50′den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
 • Tüm işletmelerin
 • Risk değerlendirmesi yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,

Kanunun 10 uncu maddesi gereğince, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının ç) bendine göre: Yasanın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası ödenmesine hükmeder.